Menu Close

Orlen Gate

Orlen

Czy manipulowanie przez Orlen cenami paliwa skończy się postępowaniem przed organami UE, pozwami i wiolomiliardowymi odszkodowaniami? Z pewnością tak być powinno. I na pewno będzie to „polityczne paliwo” dla PiS, który znów będzie mógł bronić Polski przed „Niemcami”. To kolejny celowo wywoływany przez PiS kryzys.

 

Zobaczmy krótki fragment oświadczenia jednego z małych operatorów:
„Zakup ON po cenie hurtowej w dniu dzisiejszym to 6,80-6,85 zł/l. Bez doliczania marży. Z minimalną marżą winniśmy sprzedawać ON po 7-7,05 złotego […] Jak mamy utrzymać naszych współpracowników i nasze obiekty? Jak opłacić awarie lub remonty? Chcemy przeprosić Was za czyjeś nieuczciwe manipulacje cenowe i działania niezależne od nas, skutkujące takimi dysproporcjami. Nie jesteśmy złodziejami, nie dorabiamy się na wysokich cenach paliw, albowiem my także w wysokich cenach je kupujemy. Obecna sytuacja jest działaniem na szkodę wielu podmiotów gospodarczych i przybrała już porażające rozmiary, jeśli chodzi o szkody finansowe”*

Efektem działań Orlenu jest więc wyniszczanie konkurencji, o ile jednak wielkie korporacje sobie pewnie prowadzą, to małe firmy mogą wpaść w ogromne straty. Ale i jedne i drugie prawdopodobnie będą pozywać Orlen za stosowanie niezgodnych z prawem praktyk.

„Polityka cenowa Orlenu na poziomie hurtowym wpływa na jego konkurentów na szczeblu detalicznym zwłaszcza na mniejszych, niezależnych operatorów stacji, których w Polsce jest ponad 1200.”
(…)
„Prawo ochrony konkurencji zakazuje m.in. nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorcę, który ją posiada. Szczególnie szkodliwe dla konkurencji (zakazane) są praktyki wykluczające, które wiążą się z wykorzystaniem przez dominanta swej siły rynkowej do osłabienia pozycji słabszych ekonomicznie konkurentów, a nawet ich całkowitej eliminacji. Jednym ze sposobów eliminacji konkurencji jest stosowanie tzw. drapieżnictwa cenowego, tj. ustalania przez dominanta cen na poziomie niższym od własnych kosztów.” **

Po co PiS tworzył wielki koncern energetyczny, skoro już po chwili prowadzi działania, które mogą zniszczyć jego wizerunek i narazić na wielkie straty finansowe?

* https://francuskie.pl/ceny-paliw-mozliwe-przyczyny-obecnej-sytuacji/
** https://www.rp.pl/opinie-prawne/art39170671-bernatt-sznajder-czy-niskie-ceny-paliw-szkodza-konsumentom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *